Yazılı Fetva

‘Ümmetimden bir taife hak üzere üstün olmaya devam eder..’ hadisinin açıklaması nedir?

6226
21.11.2015

“Sevban’dan (radıyallahu anh) Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: ‘Ümmetimden bir taife hak üzere üstün olmaya devam eder. Onları yardımsız bırakanlar, onlara zarar veremezler ve Allah’ın emri gelinceye kadar onlar bu hal üzere devam ederler.’"
Bu hadiste anlatılmak istenen tam olarak nedir?

Hadisi şerif sabittir, bugün ve kıyamete kadar gayet önemli bir ikazda bulunmaktadır.
Bu ümmetin içinde ashabı kiramın yolundan kaymış gruplar bulunacaktır.
Pek çok grup din adına bulunduklarını iddia edecekler ama esasen hata üzerine iş yapacaklardır. Belki de mü’min olmayanlarla iş kuracaklardır.
Bir grup da ilk neslin çizgisinden sapmadan yollarına devam edeceklerdir. Onlar azınlık gibi dursalar da Allah onlara yardım edecektir. O grup hiç eksik olmayacaktır.

Nureddin Yıldız