Mektuplar

Üniversite Tercihinde Müslüman Gence Yol Haritası

6287
29.01.2017

Hocam, üniversite sınavlarına hazırlanıyoruz. Fakat nasıl bir bölüm seçmemiz gerektiği konusunda kafamız çok karışık. Bir taraftan ailelerimiz baskısı bir taraftan insanların bize olan bakışı yoğun bir stres altına sokuyor bizi. Bir taraftan İslam adına iyi bir şeyler yapabilme, faydalı olabilecek bir meslek, diğer taraftan iyi bir gelecek kaygısı, maaş vs. gibi dertler.. Hocam sizce biz nasıl bir yol izlemeliyiz?

Selamünaleyküm.
Şöyle bir yöntem izlemelisiniz:
Kabiliyetinizi belirlemeye çalışın. Bir genç, on beş yaşına gelene kadar bir iki yanılma payı ile kabiliyetini keşfetmiş olur biiznillah. Neyi keşfettiğine tereddüdü olan ise uzmanından destek alabilir. Şöyle bir örnek verebiliriz:
Okul süresince tarih dersine sempati ile bakan ama matematikten soğukluk hisseden nasıl bir kabiliyet üzere olduğunu hemen hemen tespit eder. Eğer bu durum sadece sınıflardan birinde oluştu ise bu belki öğretmenin antipati oluşturmasından olabilir ama yıllardır aynı neticeyi alıyorsa matematik ve tarih iki farklı kabiliyetten birini gösteriyor demektir. Bunu tersten de görmemiz mümkündür.
 
Ailenin beklentilerini ve yönlendirmelerini yok kabul etmek veya karşı durmayı ilke edinmek cahillik olur. Onu da etkenlerden bir etken görmek gerekir. Şu var ki aile, konuyu duygusal veya çevreden etkilenmişlik içinde algılayabilir. Bu farkı da uzmanlar ile yapılacak değerlendirmede giderebilirsiniz. Ailenin doktor olma yönündeki beklentisini körü körüne benimsemek veya inadına reddetmek hatadır. Uzmanın kanaati veya yılların sonucu hakem yapılabilir. Din hassasiyetimizi elbette yok kabul edemeyiz. Yalnız şu nokta önemli bir ayrıntı olarak önümüzde durmalıdır:
Dinimize hizmet için kullanılamaz bir branş yoktur; insana hizmet için yürütülen her meslek, şu veya bu şekilde dine hizmette kullanılır/kullanılmalıdır. İnsanların dine hizmet için ilahiyatları tek branş gibi zannetmeleri sadece kör bakış hastalığının ve günübirlik planlamaların sonucudur.
 
Bu nedenle kabiliyetimiz ve himmet gösterdiğimiz alan neresi ise orada hizmete hazır olduktan sonra her genç her alanda biiznillah dininin emrinde bir mücahit olabilir. Olur da.
 
Farklı bir noktaya işaret etmek için şunu da tespit etmekte fayda vardır:
 
Gençlere destek veren vakıf ve benzeri kurumların, gençlerin kabiliyetlerinden çok kendi çalışma planlarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak yaptıkları yönlendirmeler bilimsel olmadığından çok büyük bir zulümdür kanaatindeyiz. Hayatın her alanında mü'min gerekiyor. Her meslek Allah’a secde ettirilmelidir. Bunun için de biz gençlerin nerede okuyup diploma aldıklarına değil öncelikle nerede kendilerini haramlardan koruduklarına ve mümin vakarı ile durabildiklerine bakmalıyız. Gençler de, bilimsel bir destek yanında yılların biriktirdiği bir İSTİKRAR ÇİZGİSİNDEKİ KABİLİYET İŞARETLERİNİ dikkate almalıdırlar.
 
En hayırlıya tevfiki için Allah’a dua etmeyi de ihmal etmeden yol almak zorunda olduğumuzu unutmayacağız. Ümmetinin hizmetinde ve Rabbinin rızası doğrultusunda olduktan sonra bulunduğu her mevkide ve uzayan yıllara rağmen dökülmeden devam edebiliyorsa genç o mübarektir, bereket üzeredir.
Selamünaleyküm.
 
Nureddin YILDIZ
 
fb.com/nureddinyildiz
twitter.com/nurettinyildiz
instagram.com/nureddinyildiz

Nureddin Yıldız