Yazılı Fetva

Vesveseli Birinin Namazda İstemeden Gülmesi

11150
07.01.2011

Şafii mezhebinde gayri ihtiyari gülme namazı bozmuyor. Diğer mezheplere mensup vesveseli kimseler bu hükmü kullanabilir mi?

'Gayri ihtiyari' ve 'vesvese' olduğuna göre, hiçbir mezhepte namazı bozulmaz. Zira namazı bozan şey gülmektir. Gülme hali ise çocuk için geçerli olabilir.

Nureddin Yıldız