Yazılı Fetva

Zamanın imamı kimdir?

1808
21.09.2022

Hocam Kütüb-i Sitte’de imam tayini ile ilgili bir husus var bunu size danışmak istedim, Peygamberimiz aleyhisselam “Kim zamanın imamını tanımadan ölürse cahiliye ölümüyle ölmüş olur.” diye buyurmuşlar. Bu hadisten ne anlamamız gerekiyor, zamanın imamı olarak sevdiğimiz hocalardan birini seçebilir miyiz?

Hadislerde geçen imamlık sözü, siyasi lider anlamındadır. Ne yazık ki şu anda Müslümanlar olarak bu nimetten mahrumuz. Dolayısıyla biat edeceğimiz ve emrine itaat edeceğimiz “dinimiz adına başımızda duran” bir liderimiz yoktur. Şimdiki vazifemiz, bu nimetin geri gelmesi için gayret etmektir. Hocalar veya isimleri öne çıkmış kimseler bu makamı temsil edemezler. Ümmet olarak o nimete ermek için mücadele edeceğiz. Bizim kuşağımız eremese bile gelecek kuşakların ermesi için gayret ederek biz üzerimize düşeni yapıp kazanmış olacağız biiznillah.

Nureddin Yıldız