Yazılı Fetva

Zekât olarak oyuncak alınabilir mi?

2143
09.11.2021

Çocuklara zekât parası ile oyuncak alıp verilebilir mi?

Zekât alacak kimsenin baliğ olması şart değildir, baliğ olmayana da zekât verilebilir. Mühim olan zekât verilecek olanın “fakir” kabul edilecek durumda olmasıdır. Dolayısıyla onu fakir olma vasfından çıkaracak bir velisi olmayan çocuğa zekât verilebilir.

Oyuncak, maddi değeri olan ve temlik edilebilir bir nesne ise o da zekât olarak verilebilir.

Bu iki ölçüye göre çocuğa zekât malından oyuncak verebiliriz.

Nureddin Yıldız