Yazılı Fetva

Zenb ile seyyie arasındaki fark nedir?

1920
05.08.2022

ZENB (zünûb) ve SEYYİE (seyyiât) arasında bir fark var mıdır?

Her iki kelime de Allah’a karşı işlenmiş hatalar anlamında kullanılmaktadır. Zenb (günah) için büyük günahlar, seyyie için ise küçük günahlar kastedilir diyen âlimlerimiz vardır. Bazı âlimler de zenb ifadesini Allah’a karşı işlenen günahlar için, seyyie ifadesini de kul hakları ihtiva eden günahlar için kullanmışlardır. Neticede her iki kelimeyi de Türkçedeki GÜNAH ifadesi ile açıklayabiliriz.

Nureddin Yıldız