Yazılı Fetva

Zevk için hayvan beslemek günah mıdır?

2860
07.11.2021

Güzelliği, sesi ve benzeri zevk veren yönleri için bir hayvanın beslenmesi günah sayılır mı?

Kâinatta gördüğümüz ne varsa insan için yaratılmıştır. Hayvanlar da insanın hizmetindedir denebilir. Şu kadar ki hayvan da bir can taşıdığı için ona eziyet etmek caiz olmaz. Beslenecek hayvanın gıda ihtiyacı tabii olarak karışlanabiliyorsa, gerektiğinde tedavisi yapılabiliyorsa, işkence denebilecek bir ortamda tutulmuyorsa ve tabii ortamı sayılmayacak bir ortamda tutulmuyorsa beslenebilir. Buradaki tabii ortam için farklı değerlendirmeler yapılması mümkündür. Mesela bir papağan için kafes tabii sayılabilir ama şahin için sayılmayabilir. Evla olan bazı fukahanın (özellikle de Hanefi fukahasının) tercih ettiği gibi bu tür beslemelere sıcak bakılmamasıdır.

Nureddin Yıldız