Yazılı Fetva

Zeydiyye diye bir mezhep var mıdır?

1153
24.08.2022

Hocam, ZEYDİYYE diye bir mezhep varmış ve bu mezhep Hanefi mezhebi gibiymiş. Bu bilgi doğru mudur?

Zeydiyye mezhebi ilk asırlara kadar dayanan bir ekole verilen isimdir. Siyasi bir çıkış olarak başlamış bir akım olduğunu söylemek daha isabetli olur. Zamanla kelam ve fıkıh konularında farklı içtihatlarla şöhret bulmuşlardır. Daha çok Yemen tarafında yayılmış ve şu anda da orada yaşamaktadır. Yakın zaman ulemasından Ebu Zehre Zeydiyye’yi Hanefi mezhebine daha yakın olarak tespit etmiştir. Bu yakınlık tahmini olarak söylenecek olsa dörtte bir oranında bir yakınlık olarak tespit edilebilir zannederiz. Netice olarak Zeydiyye, dört mezhepten biri düzeyinde olmasa da bu ümmetin kültürü içinde var olagelmiş bir mezheptir.

Nureddin Yıldız