Yazılı Fetva

Zihinsel engellilerin dindarlık durumu nedir?

1487
05.01.2021

Akıl engeli bulunan birinin dindar olması veya olmaması açısından farklılığı olur mu?

Din, aklı olan insana inmiştir. Aklı olmayan için dindar olmak veya olmamak yoktur. Akıl yönünden engeli bulunan çocuk durumunda kabul edilir. Genel kural böyledir.
Kişinin akıl engeli hakkındaki karar ve ölçü ise tıbbidir yani uzman hekimin engelliliği ve oranı hakkında vereceği karar muteberdir. Fıkıhta bununla alakalı sabit bir ölçü yoktur.

Nureddin Yıldız