Yazılı Fetva

Zikrin belirleyebileceğimiz bir oranı var mıdır?

6267
05.01.2021

Zikir hakkında şu kadardır bu kadardır diyebileceğimiz bir oran var mıdır? Varsa bu oranı kim belirler, kime ne kadar belirler?

• Zikir bir ibadettir. Bütün ibadetler gibi zikri de Allah Teâlâ belirlemiştir, kullar ne şekline ne miktarına müdahale edemezler.
 
• Zikrin “şu kadar” denebilecek bir sınırı, muayyen bir vakti ve belirli bir pozisyonu yoktur. Kur'an’ımızın ve sünnetimizin gösterdiği bütün zikirler, bütün zamanlar ve bütün durumlar için sınırsız bir şekilde yapılabilir niteliktedir.
 
• Zikir bu yapısıyla imanî hayatımızın bereketidir.
 
• Zikrin anlamı uyanık ve anlayışlı olmaktır. Aksi de gaflettir. Bu uyanık olma zihinde olur, dilde olur. İkisi bir arada olunca da en efdali olur.
 
• Allah’ın emri olarak yapılan her iş bir zikirdir. Bu manada namazdan Kur'an okumaya kadar her ibadet zikirdir. Mazluma yardım zikirdir. İlim öğrenmek zikirdir. Fazilet olan her iş bir nevi zikirdir.
 
• Zikirden beklenen faydalardan bazıları şunlardır:

Şeytanı kovmaya vesile olur.
İçteki sıkıntıları, kederleri azaltır.
Rızık getirir, bereketi arttırır.
Sürekli biriktirilen bir sevap kaynağı olur.
Allah’ın emirlerini yapmaya, yasaklarından uzak durmaya vesile olur.

Nureddin Yıldız