Yazılı Fetva

Ziraat odasının çiftçiye gübre satma işlemi ve yapılan kâr caiz midir?

2395
26.04.2015

Ziraat odası çiftçiye gübre satıyor. Çiftçi de parasını seneye hasat zamanı vermek üzere odadan gübre alıyor. Çiftçi bankadan kredi kullanmak yerine bu sistemi tercih ediyor. Oda bu işlemden en az yüzde yirmi beş kâr elde ediyor. Odadaki bir tanıdığımız bu sisteme girmemizde bize yardımcı olacak, biz de paramızı gübreye yatıracağız ve örneğin 50.000 TL verirsek seneye 75.000 TL alacağımızı söylüyor. Bu işlem faize girer mi, kazanacağımız para helal olur mu?

Meseleniz şöyle anlaşılmıştır:
- Oda çiftçiye satış yapıyor.
- Oda nakit toplamak için dışarıdakilerde ya da üyelerinden para topluyor. Topladığı paralarla alım yapıp çiftçiye satıyor. Aradan kazandığından da ona para verenlere paralarının üzerine bir kâr veriyor.
- Bu verilen kâr net olarak belirtiliyorsa mesela elli verene yetmiş beş geri verilecek deniyorsa bu bir faiz işlemidir, caiz olmaz.
- Arada ne kazanılırsa ortaklık gereği ortaklık oranı kadar pay verilecek deniyorsa bu helaldir. Yalnız zarar etme ihtimali de para verenin kabul ettiği bir durum olmalıdır.

Nureddin Yıldız