Yazılı Fetva

Zulmeden ülkeleri boykot etmek doğru mudur?

5100
27.07.2011

Zulmeden ülkelerin mallarını kullanmamayı, 'en azından faydam dokunmasın' şeklinde düşünerek üzerime vazife görüyorum. Ancak çevremden 'ne işe yarayacak?', 'tek başına bir şey yapamazsın' gibi beni engelleyici karşıt görüşler gelmekte. Öncelikle, boykot etmeli miyiz? Boykot edeceksek çevremizi ikna hususunda nasıl davranmalıyız?

İki ölçü kullanalım.
Birincisi: İşe yarasın veya yaramasın, biz, tarafımız belli olsun diye bir boykot yaparız.
İkincisi: Her şeyi külliyen boykot mümkün olmayabilir. Gücümüz kadarını yapacağımızı inanarak yapalım.

Nureddin Yıldız