Bir Fetva

Ehl-i Kitap Ne Demektir?

2713
28.11.2016

116) Ehl-i Kitap Ne Demektir?

Bismillah.
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah.
Ümmet-i Muhammed’den önce diğer büyük peygamberlerin ümmetlerine, özellikle de Musa aleyhisselamın ve İsa aleyhisselamın ümmetlerine “Ehl-i Kitap” denmektedir. Yani “kitabı olanlar” demektir. Kitap ile kastedilen, onların kitabıyla kastedilen Tevrat, Zebur ve İncil’dir. Biz; “Musa aleyhisselama iman edenler, İsa aleyhisselama iman edenler” der gibi “Ehl-i Kitap” diyoruz. Yani İncil’i olanlar veya Tevrat’ı, Zebur’u olanlar demek istiyoruz.

Velhamdülillahirabbilalemin.

Nureddin Yıldız