Bir Fetva

Bid'at-ı Hasene Var mıdır?

3065
28.11.2016

122) Bid’at-ı Hasene Var mıdır?

Bismillah.
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah.
Bid’at, sonradan uydurulmuş şey demektir; ibadetlerde tabi. Hasene, güzel demektir. Bid’at-ı hasene, sonradan uydurulmuş güzel ibadet demek oluyor. Bir ibadetin güzel veya çirkin olduğuna Allah karar verir. Sonradan uydurulmuş olduğu belli olan bir şeye güzel kararını kullar veremez. Çünkü bu ibadettir. Biz ev eşyası için güzel diyebiliriz. Siyaset yaparız, ona güzel deriz. İbadete güzel veya çirkin diyemeyiz. Dolayısıyla “güzel bid’at” deyimi, bazı âlimlerimiz tarafından yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Ama bu kullanımdaki kasıt, “Yaptık ve güzel oldu.” deyip bir dayatma değildir. “Bunun güzel olduğunu umuyoruz, doğrusunu Allah bilir.” demek için bu manayı kullanmışlardır. Biz de böyle kullanmalıyız. Ve önüne gelenin bid’at-ı hasene dediği değil ulema arasında genel kabul görmüş, “İnşallah böylesi güzeldir.” demeye getirdiği işleri bid’at-ı hasene kabul etmeliyiz. Bizim için güzel olur ama Allah çirkin dedikten sonra ne değeri var.

Velhamdülillahirabbilalemin.

Nureddin Yıldız