Bir Fetva

Fenni İlimlerden Sevap Umulabilir mi?

4614
26.01.2017

203) Fenni İlimlerden Sevap Umulabilir mi?

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
Dine direk veya dolaylı hizmet için kullanılan, insana yararı olan bütün ilimler öğrenildiklerinde ve onlarla amel edildiğinde bu, sevap olur. Yerine göre ibadet makamında olur. Şüphesiz Matematik veya Biyoloji; Kuran-ı Kerim ilmi gibi, Tefsir ilmi gibi, Fıkıh ilmi gibi olmaz. Ama Fıkhı iyice öğrenmek ve uygulamak için de Matematik gerekeceğinden, Biyoloji, Kimya gerekeceğine göre en azından Fıkhın hizmetinde olan bir ilim dalı olarak onları öğrenmek ve uygulamak sevaplar arasındadır; çok rahat deriz.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız