Bir Fetva

Tâdil-i erkâna uygun rükû nasıl yapılır?

4065
28.01.2017

224) Tadil-İ Erkâna Uygun Rükû Nasıl Yapılır?

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
Namaz, Allah’ın en büyük emri olan ibadettir. Namazın belli rükûnları, yani parçaları vardır. Bunlara “namazın farzları” diyoruz. Bu farzlardan bir tanesi olan “rükû” farzdır. Rükû, Müslüman’ın namaz kılarken eğilip belini doksan derece duruma getirmesi demektir. Özellikle rükûda bilhassa erkeklerin doksan derece bu şekilde görüldüğü gibi eğilmiş olmaları, kollarını dizlerine tutup dümdüz durmaları; yani üzerine bir bardak su sırtına konsa o su dökülmeyecek, çalkalanmayacak şekilde olması şarttır, bir.
İkincisi; rükûdan kalktıktan sonra “Semi Allahu limen hamide” dendiğinde “Rabbena ve lekel hamd” yaklaşık üç saniye ayakta bekledikten sonra secdeye gitmek şarttır. Çok önemli iki şey; rükû tam doksan derece açı gibi olacak ve kalkınca “Rabbena ve lekel hamd” denecek kadar beklenecek. Buna “tadil-i erkân” diyoruz. Sadece Hanefi Mezhebi âlimleri, kadınların fiziki yapıları itibari ile hamilelik dönemleri vb. fiziki sıkıntıları olması durumunda rükûya onların bu şekilde değil de hafif biraz daha yani doksan dereceden daha yukarıda olacak şekilde gidebileceklerini söylemişlerdir.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız