Bir Fetva

Lüks Yaşamak Caiz midir?

3833
21.10.2016

28) Lüks Yaşamak Caiz midir?

Bismillahirrahmanirrahim.
Müslüman israf yapamaz. Müslüman gereksiz işi yapamaz. Daha güvenli, daha kaliteli, daha müreffeh bir hayat yaşayabilir. Daha lüks bir hayat yaşayabilir. Ama iki şeye dikkat eder. Birincisi; büyük borçlara girerek lüks hayat yaşayıp gülünç hâle düşemez. İkincisi; israf yapamaz. İsrafın ölçüsü de her asırda değişik olabilir. Bundan yüz sene önce Müslüman’ın taksi tutup akraba ziyaretine gitmesi iyi bir israftı. Üç kilometre yürüyordu insanlar. Bugün taksi tutmayıp kalabalık şehirlerde yürümek belki israftır. Bu dengeyi herkes imanına göre sağlayacak, takvasına göre ortaya koyacaktır.

Velhamdülillahirabbilalemin.

Nureddin Yıldız

FETVA ETİKETLERİ


caiz mi Lüks Yaşamak