Video Fetva

Lüks araba caiz mi?

15301
23.04.2012

Lüks araba caiz mi?

Lüks araba ya da pahalı araba kullanmak caizdir. Ama kim için caizdir? Borca girmeden, ailevi sorumluluklarından kısmadan, çalmadan, hile yapmadan, kendi birikimiyle aldığı zaman, kullandığı zaman sıkıntıya düşmeyecek olan Müslümanın lüks, pahalı araba kullanması caizdir. Kaliteli araba kullanmak caiz midir demiyoruz. Arabanın güvenlik açısından, yol güvenliği açısından iyisini, sağlamını kullanmak şarttır, gereklidir. Müslüman, yol güvenliği olmayan bir arabaya zaruret olmadıkça binmemelidir. Çünkü hayatlarımız bize Allah’ın emanetleridir, gelişigüzel endişelerle hayatımızı tehlikeye atamayız. Lüks arabaya gelince, mü’minin hayatını fakrü sefalet içinde yaşaması şart değildir, gerekli de değildir. Şu yeryüzünde Allah’ın yaratmış olduğu onca büyük nimetler, bütün bu imkânlar mü’mine haram değildir, yasak da değildir. Hatta ayıp da değildir. Mü’min de kaliteli, lüks, iyi araba kullanabilir. Kaliteli, lüks ev döşemesi kullanabilir. İşyerini kaliteli yapabilir. İsraf etmez! Kibir ve gösterişe kaçacak iş yapmaz. Elindeki nimetleri Allah’ın rızasını kazanmak için yapacağı işlerin engeli haline getirmez. Lüks arabayı kibir için kullanmaz. Allah, bir mü’min kuluna en pahalı arabayı kullanacak imkânlar lütfettiyse mü’min o nimeti kullanır, bu, ne ayıptır, ne günahtır ne de suçtur. Hangisi ayıp, hangisi günah, hangisi suç olabilir? Mü’min, borç alarak, aylarca borca girerek, evinde çocuklarının ihtiyacından kısarak lüks araba alırsa; mü’min, herkeste var, bende de olsun, beni fakir zannetmesinler diye araba kullanırsa; mü’min, garajı bile farklı, uzaktan görenin dikkatini çekecek diye, kibir yapmak maksadıyla araba kullanırsa, bu araba at arabası da olsa zaten vebal kaynağıdır. Mü’minlerin dünya nimetlerinin iyilerini kullanmasını men eden bir kaynak yoktur. Ebu Zer radıyallahu anh gibi sahabe ve tabiinden bazılarına ait, ‘şöyle zahitti, böyle lükse karşıydı’ şeklindeki haberler peygamber aleyhisselam efendimizin kendisinden ve yüzlerce diğer sahabenin uygulamalarından karşılık bulur. Ebu Zer radıyallahu anh öyle dünya nimeti kullanmadıysa dünya nimeti kullanan, lüks çiftlikleri olan ashabı kiram da vardı. Onlar da batıl yolda değillerdi. Ebu Zer radıyallahu anhınki bir tercihtir, o tercih de mübarektir, değerlidir. Ama alternatifsiz değildir. ‘Başkası caiz değil’ denemez. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Ebu Zer’i zaten tek başına yaşayacak mü’min bir yiğit olarak beyan etti. Herkes Ebu Zer’in yanına gitsin demedi ama. Lüks, haram değil; israf, gösteriş haramdır. Perdeyi perdeyle kapatmak haramdır. Hiç binilmeyecek bir arabaya yatırım yapmak haramdır. Yoksa kaliteli ve iyi mal kullanmak, arabadan perdeye kadar, her mü’minin hakkıdır.

Nureddin Yıldız