Bir Fetva

Çek kırdırmak caiz midir?

1865
28.03.2017

280) Çek Kırdırmak Caiz midir?
Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
Çek kırdırmaktan şunu anladık. Mesela; üzerinde yüz lira yazan bir çek var. Bu ayın beşinde ödenecek. Beş güne de bu para lazım. Ay başında birine gidiliyor, “Bu yüz liralık çeki, bana doksan lira ver sana vereyim.” diyor. Böylece yüz lirasını doksan liraya satmış oluyor, aradaki beş günden dolayı. Eğer çek kırdırmakla bu kastediliyorsa cevap şudur:
Bu bir faiz işlemidir ve caiz değildir. Faiz nedir zaten? Paranın ele geçmesiyle ilgili mesafeye para takdir etmektir. Yüz lira alıp bu yüz lirayı üç ay sonra vereceğim, üç aylığına üzerine on lira koymaktır. Bu çek kırdırmada da yapılan işlem budur ve bu faizdir. Caiz değildir. Müslüman bunu yapmamalıdır.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız