Bir Fetva

Mehirde miktar ölçüsü ve sınırı var mıdır?

6512
29.03.2017

330) Mehirde Miktar Ölçüsü ve Sınırı Var Mıdır?

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
Mehir, nikâh için önemlidir ama mehirin sabit bir ölçüsü yoktur. "Şu kadar olursa mehir geçerlidir." diye mesela zekât gibi, sadaka-ı fıtra gibi muayyen bir ölçüsü yoktur. Kadın ne isterse, erkeğe de neyi kabul ettirebilirse.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına bin beş yüz gram civarında gümüşle tartılabilecek bir mehir verdiği yani bin beş yüz gram gümüş kaç para yapıyorsa o kadar mehir verdiği rivayet edilmiştir. Ama bu, dini bir ölçü değildir. O, öyle takdir buyurmuştur.
Bir kadın 100 kg altın da isteyebilir, 100 gr da isteyebilir, 1 gr da isteyebilir. Mehirin sabit bir ölçüsü yoktur. Kadınla erkeğin aralarında anlaştıkları rakam geçerlidir.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız