Bir Fetva

Takı için kulak, burun ve dudak deliği açtırmak caiz midir?

14533
04.05.2018

347) Takı için Kulak, Burun ve Dudak Deliği Açtırmak Caiz Midir?

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
Ta eski ulemamızdan itibaren kadınların küpe takmak için kulaklarını delmesinin caiz olabileceği konusunda görüş vardır. Yani kadınların kulaklarını delmelerinde ve oraya süs malzemesi takmasında bir sakınca yok. Bazı âlimler, kadınların burnunu delip burunlarına ziynet için bir şey takmalarını da caiz görmüşlerdir. Ona benzeterek kadınların dudak altlarında filan taktıkları ziynetin de ve delerek taktıkları ziynetin de caiz olacağı belki söylenebilir ama burada çok önemli bir ayrıntı var. Mesela; kadının göbeğini deldirip göbeğine bir ziynet takması ancak evli kadının kocasına güzel görünmek için yapabileceği bir şey olabilir. Yani mahrem bölgesini delmesinin anlamı olmaz. Fakat bütün bunlar erkek için söz konusu olsa erkeğin küpe takması söz konusu olduğunda veya burnunu deldirmesi söz konusu olduğunda kadına benzemeye yöneliktir. Çünkü bütün dünyada genel teamül, kadının kulağını deldirip küpe taktırabileceği şeklindedir. Erkeklerde nadirattandır bu. Erkek bunu yaptığında kadına benzemiş olur. Kadına benzemek ise Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin erkeğe yasakladığı şeylerdendir, tıpkı erkeğe benzemeyi kadına yasakladığı gibi.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız