Bir Fetva

Şeriat ifadesinden ne anlamalıyız?

2082
07.05.2018

403) Şeriat İfadesinden Ne Anlamalıyız?

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
Şeriat, Allah'ın insanlara gönderdiği din demektir. Mesela; yahudilik zamanında bir şeriattı mesela. Sonra Allah onu kaldırdı, İslamiyet gönderdi. Onun peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. İslamiyet’in yasası, kitabı Kur’an-ı Kerim’dir. Ama İslamiyet’in hayatı yönlendiren ve kurallar içinde tutan sisteminin adı Şeriat’tır. İslam Şeriatı demek, İslam’ın hayatı düzenleyen şekli demek. İslamiyet’in iman edeni olup Şeriatı’nı kabul etmemek, ruhsuz bir insanı insan kabul etmek gibidir.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız

FETVA ETİKETLERİ


fetva şeriat