Bir Fetva

Fetva, kişisel görüş müdür?

1849
12.05.2018

413) Fetva Kişisel Görüş Müdür?

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
Fetva, tam anlamıyla bir âlimin Kur’an’dan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Sünneti’nden bir konuda anladığı şeyi bir Müslüman’a aktarması demek. Bu da ne demek? Bu fetva âlimin kişisel görüşü değil. Din hakkında kimse kişisel görüş belirtemez. Bir Müslüman bir konuda “Bu olur mu, olmaz mı, uygun mudur, değil midir?” diye merak ettiğinde uzman olmadığı için direk gidip Kur’an-ı Kerim’den, hadis-i şeriflerden bunu öğrenemez. Bir âlime sorar, âlim de “Allah’ın bu konudaki hükmü şudur.” der. Ama bunu kendi kanaatine göre değil Kur’an’dan anladığına göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sünneti’nden anladığına göre veya kendinden daha yukarıdaki âlimlerden birisinin daha önce anladığına göre konuşur; buna fetva denir.
Fetva vermek, “Dinimizin bu konudaki görüşü budur.” demek. Mesela bizim burada yaptığımız; fetva vermek değildir. Çünkü biz fetva düzeyinde bir şeyi nakledecek durumda değiliz. Verilmiş fetvaları naklederiz. Benim düzeyim, bizim yaşımız ve başımızdakilerin düzeyi; daha önce verilmiş fetvaları nakletmektir. O fetvaları verenler de bu Ümmet’in “Ehildir, fetvaya uygundur.” diye asırlardır üzerinde söz birliği ettikleri saygınlıklarından bu gücü alıyorlar.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız