Bir Fetva

İstihare ne için yapılamaz?

3095
13.05.2018

426) İstihare Ne için Yapılamaz?

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
İstihare: Mübah olan işlerin “Şöylesini mi yapayım, böylesini mi yapayım?” demek için sünnettir. Dinin hükümlerinden biri, istihareden öğrenilemez.
Hüküm; fıkıh kitabından öğrenilir. İmam-ı A’zam’dan ve talebelerinden öğrenilir. Rüyaya yatıp hacca gideyim mi, gitmeyeyim mi diye bir uygulama yapılamaz. Bu, Peygamber aleyhisselamın mübarek Sünnet’i ile dini yıkmak olur. Hükümlerin kaynağı, yani din nedir? Allah ne emrediyor, neyi yasaklıyor? Buna hüküm diyoruz. Bunun kaynağı istihare değildir. Fıkıh kitaplarıdır, âlimlerdir, müctehidlerdir.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız