Bir Fetva

Kız çocuğunun annesine yardım etmesi farz mıdır?

3909
13.05.2018

451) Kız Çocuğunun Annesine Yardım Etmesi Farz mıdır?

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
Dünyada çok nimetimiz oldu. Çok şeyimiz oldu. Çok ama… Büyük binalarımız, büyük servetimiz, büyük hayallerimiz oldu ama “Bir kız çocuğunun annesine yardım etmesi farz mıdır?” diye soracak kadar da mecra değişikliğine uğradık. Kız çocuğu evvela hayatı öğrenmek için annesinin çırağı olmalıdır. Evlendikten sonra bunları öğrenmesi ona pahalıya mâl olur. Öyle düşünmeli ama “Fıkhen nedir durum?” sorulacaksa eğer:
Anne ve babasının emrettiği bir şeyi zulüm düzeyinde değilse farzdır zaten. Anaya itaat, babaya itaat farz. Ama ağabey gelip “Ütüle pantolonumu.” diyorsa ikide bir veya öbür abla gelip “Bana kahve yap.” diyorsa bu bir insani ilişkidir. Aralarındaki muhabbet düzeyine, saygı sevgi düzeyine göre yapar. Ama anneye babaya hizmet etmek gibi ağabeye ablalara hizmet etmek şart değildir.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız