Yazılı Fetva

Kız çocuğunun avreti

39718
25.05.2011

Hocam, kız çocuğunun avret mahallini babasının görmesi caiz olur mu? Ben çok sakınıyorum. Etrafımdaki insanlar 'babası görebilir' diyorlar. Ne derece doğru olur? Bir de özellikle bakmak değil de altını değiştirmek için falan olursa?

a- Kız çocuğunun bir bebeklik dönemi vardır. Bir de mümeyyiz sayılabileceği yaşı vardır. Bu yaşı, beş yaşından itibaren başlatabiliriz. Buluğ çağına kadar da devam edebilir.
b- Kız çocuğunun bir 'normal avreti' bir de 'büyük avreti' vardır. Büyük avret, göbek ile diz kapağı arasıdır. Bedeninin geri kalan kısmı ise normal avrettir.
c- Baba ve kardeşlerin, dayıların, amcaların, dedelerin normal avret dediğimiz bölgeyi doğal bir görmekten dolayı görmeleri haram değildir. Ancak bu görme, erkek gözüyle kadını görme şeklinde bir görme olursa bu görme haramdır.
d- Büyük avret denen bölgeyi, parça şeklinde veya bir bütün olarak görmek ise herkes için haramdır. Bu haramlığa kendisi gibi kız veya kadınlar da dâhildir. Yani bir kadının büyük avretine başka bir kadın da bakamaz.
e- Bebeğin avretinin, büyük kızın avreti gibi sayılmayacağı söylenebilir. Bir zaruret olmadıkça baba tarafından bile görülmemesi edebe daha yakın bir davranıştır. Bez değiştirme ise bir zarurettir. Sadece bez değiştirme ile sınırlı bir bakmayı bu harama dâhil etmeyiz.
f- Mümeyyiz çocukların her ne kadar genç kız olmaları söz konusu değilse de iyi bir eğitime hazırlık için onların da bu edep sınırları içine sokulmaları doğru olandır.
Allah'a emanet olun.

Nureddin Yıldız