Bir Fetva

Cafer-i Sâdık kimdir?

2053
13.05.2018

503) Cafer-i Sâdık kimdir?

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah.
Ca’ferussâdık (جَعْفَرُ الصَّادِق) radıyallahu anh, Ali bin Ebi Talib’in oğlu Hüseyn radıyallahu anhın neslindendir. Yani Ehl-i Beyt’tendir. Hicretin sekseninci senesinde doğmuştur. Sahabeden bazılarını görmüştür. Dolayısıyla tabiindendir. Bu Ümmet’in büyüklerindendir, Selef-i Sâlihîn’dendir. Râfizîler, yani Şia’nın Ali radıyallahu anhı gûya öne çıkarıp Ebubekir ve Ömer radıyallahu anhumayı yok kabul eden aşırılarının, imanı tehlikeye girmişlerinin Ca’fer-i Sadık üzerinden naklettikleri pek çok haber vardır. Râfizîliği, yani Ebubekir ve Ömer radıyallahu anhumaya uzak durmayı onun ağzından yürütmeye çalışmışlardır. Asla ilgisi yoktur.
Ca’fer-i Sadık, bu Ümmet’in büyüklerindendir. Ca’fer-i Sadık; Ebubekir ve Ömer radıyallahu anhumanın yolundadır. Hiçbir şekilde ashab-ı kiramın aleyhinde konuşmamıştır. O Ehl-i Beyt’ten yani Ali radıyallahu anhın torunlarından olduğu için onun ağzından uydurulmuş sözlerin siyasi değeri bulunacağından Râfizîler tarafından kullanılmıştır ismi. Ama bu Ümmet’in büyüklerindendir. Bu Ümmet’in ulemasındandır, bu Ümmet’in önderlerindendir. Ümmet’in içinde bir grup olarak bilinebilecek Şiilerin büyüklerinden değildir.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız

FETVA ETİKETLERİ


cafer sadık