Yazılı Fetva

Âl-i İmrân kimdir?

1761
08.08.2022

Kur'an’da geçen Âl-i İmrân kimdir?

Âl-i İmran, Kur'an-ı Kerim’de Allah Teâlâ’nın kendilerini seçip diğer insanlardan üstün kıldığını haber verdiği mü'minlerden biridir. Âl-i İmran suresinin 33-37 ayetleri böyle bir konuyu zikreder. Âyetlerin zahirinden anlaşılan da İmran’ın Musa aleyhisselamın babası değil Meryem aleyhisselamın babası olduğudur. Musa aleyhisselamın babası olan İmran ile bu İmran arasında bin sekiz yüz yıla yakın bir zaman olduğu tahmin edilmektedir.

Nureddin Yıldız