Bir Fetva

Anne – babanın anlaşmazlık yaşaması durumunda evladın tavrı ne olmalı?

5448
13.05.2018

519) Anne – babanın anlaşmazlık yaşaması durumunda evladın tavrı ne olmalı?

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
Anne ve baba ayrıldıklarında veya kavga ettiklerinde evlada düşen o kavgaya karışmamaktır. Ama anne gelir de haksız olduğu hâlde veya baba gelir de haksız olduğu hâlde “Ya beni desteklersin ya da hakkımı helal etmem, sütümü helal etmem!” gibi mesela bir tehditte bulunursa; evlat haksız olan, kocasına itaat etmeyen bir kadın şeklindeki annesine “Peki anneciğim.” deyip itaat etmeli mi? Hayır! Çünkü zulme rıza yoktur. Zulme destek olmak bizim dinimizde yoktur. Anne zalim durumdaysa o zalime destek olamaz evlat. Evlatlık hizmetini yapar. İhtiyaçlarını giderir. Ayağını öper, zulmüne destek olmaz. Erkekse öyle yani babası öyleyse babasının zulmüne destek olmaz. İhtiyaçlarını görür ama. Asıl olan aralarına girmemektir. Ondan sonra zalime destek olmamaktır. Üç, evlatlığı devam ettirmektir. Bin kere boşansa, bin kere kocasına zulmetse cehennemlik olsa o annedir yine; babadır yine. Sen evlatlığı yaparsın. Aralarındaki tartışmaya girmezsin. Zulme destek olamazsın. Peki, zalim durumda mı anne, buna nasıl karar vereceğiz? Aile büyüklerinden iki tane ihtiyara kim haklı-kim haksız diye bir karar verdirttirilebilir.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız