Bir Fetva

Mirasçıya ayrıca vasiyette bulunmak caiz midir?

2592
13.05.2018

529) Mirasçıya ayrıca vasiyette bulunmak caiz midir?

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
Müslüman bir insanın vasiyet yazması sünnettir, doğrudur. Birisine malından bir vasiyet de yazabilir. Mesela; “Ben ölünce filancaya şu köydeki tarladan bir dönüm verilmesini istiyorum.” diye yazabilir. Bu bıraktığı malın üçte birinden daha fazla değilse bu vasiyet uygundur, yerine getirilebilir. Ancak ona mirasçı olacak biri için vasiyet yazılamaz. Mesela; bir Müslüman, çocuklarından birisi için “Filan daireyi çocuğuma vasiyet ediyorum.” diye bir vasiyet yapamaz. Yapsa da o vasiyete uyulmaz. Uyulmayınca da bir günah olmaz. Neden? Çünkü çocuk mirasçıdır zaten. Zaten mal alacak. Mesela; on daireden ikisini alacak o çocuk zaten. Bir daire fazla alsın diye bir de vasiyet yaparak ona fazla kazandırmak, diğer mirasçılara zulüm olduğu için dinimiz buna müsaade etmiyor.
Temel kural şudur: Zaten mirasçı olan birisine vasiyet yazılamaz.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız

FETVA ETİKETLERİ


caiz miras vasiyet