Bir Fetva

Diyet / kan bedeli nasıl ödenir?

1753
13.05.2018

570) Diyet / kan bedeli nasıl ödenir?

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
Kaza ile bir insanın ölümüne neden olunduğunda o insana bir tür kan bedeli takdir edilir. Buna “diyet” deniyor. Diyeti, kaza ile öldüren kişinin yakın akrabaları kendi aralarında toplayıp öderler. Kadınlar hariç, çocuklar hariç akrabalar yakınlık derecesine göre bu bedeli ödemede yardım etmek zorundadırlar. Sendikalar, kooparatifler veya devletin belirlediği başka yardım kuruluşları, bu dönemde helal çalışabilen sigorta şirketleri bu diyeti ödeyebilirler. Önemli olan öldürenin yakınlarının bu diyet ödemesini elde etmeleridir.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız

FETVA ETİKETLERİ


bedel diyet kan