Yazılı Fetva

Ahmed Bin Hanbel'in Sahte Dediği Hadise Siz Ne Dersiniz?

4988
30.04.2014

Selamünaleyküm hocam. Buhari ve Müslim, kitaplarında, hayızlı ve cünübü Kur'an okumaktan men eden hiçbir rivayete itibar etmemişler, sahih bulmamışlar. Bu konudaki bir rivayete Tirmizi yer vermiştir; 'hayızlı ve cünüp Kur'an'dan bir şey okumasın' mealindeki bu hadisi oğlu, babası Ahmet bin Hanbel'den sorunca İbn Hanbel 'BU SAHTEDİR' demiştir. Hocam sizin de bu konudaki düşüncenizi öğrenmek isterim?

Aleykümselam. Ben henüz, Allah adına bir şey düşünecek durumda değilim. Ebu Hanife'in düşündüğüne bağlanıyorum.

Nureddin Yıldız