Yazılı Fetva

Âkıle ne demektir?

1009
20.01.2021

Fıkıh kitaplarında ÂKILE kavramı kullanılıyor. Bu kavramla kastedilen şeyin bu asırdaki karşılığı nedir?

Âkıle (akile veya akıle) hata ile ölüme neden olanın ödemesi gereken diyetin (kan parası olarak da kullanılabilmektedir) ödemesinde yardımlaşacak insanlar demektir. Bunlar da öldürenin baba tarafından erkek akrabalarıdır. Bu ifadeden de anlaşılıyor ki âkıle, insanın baba tarafından erkek akrabalarına verilen isimdir. Zamanımızda böyle bir kullanım kalmamıştır. Âkıle yerine yardımlaşma sandıkları, sendikalar, meslek birlikleri gibi oluşumlar da bu görevi yerine getirebilir.
Âkıle’nin KAZA İLE İNSAN ÖLÜMÜNE neden olan birinin diyet bedelini üstlenmesi bir insana yardım, onu zor zamanda yalnız bırakmama prensibine dayanmaktadır. Böylece öldürülmüş olanın varislerine ait bir hak da en azından sürüncemede kalmamış olur. Âkile bu ödemeyi yaparken ölüme neden olan da gücü oranında sorumluluk alacaktır elbette.
Hata ile ölüme sebep olmalarda sözü edilen diyet YÜZ DEVE olarak sabitlenmiştir. Bu yüz devenin altın üzerinden takdiri de 4250 gram altındır.

Nureddin Yıldız