Yazılı Fetva

Rabbani ne demektir?

4786
31.05.2020

RABBANÎ ne demektir? Rabbanî Âlim deniyor mesela, ne kastediliyor onunla?

Rabbanî, Rabbine bağlı kul demektir. Bu bağlılık kulun ilimle ameli birleştirmekle ortaya çıkar. Kul, dinini ve Allah’ın rızasını her şeyin üstünde tutar, dinine ait değerler uğruna her şeyi feda eder, işlerinde esnek bulunmayıp azamet yolunu tutar, helal kazanır helal harcar, sürekli zikir hâlinde olur, Allah’ın emirlerini yaymaya, yasaklarını engellemeye çalışır, Kur'an ile yaşar olarak özetlenebilecek bir hayat sergileyebilirse ona RABBANÎ İNSAN denir.

Nureddin Yıldız

FETVA ETİKETLERİ


alim rabbani