Yazılı Fetva

“Allah benim ömrümden alsın onun ömrüne versin.” duası yanlış mıdır?

7042
30.12.2020

Bir siyasi liderimizi çok seviyorum. Onun anıldığı bir yerde dedim ki: “Allah benim ömrümden alsın onun ömrüne versin.” Şimdi de acaba günah bir söz mü söyledim diye endişeleniyorum. Ne dersiniz?

Böyle bir dua iki türlü yapılmış olabilir. Birincisi, muhabbet ortamına katılmak ve sempatiyi göstermek için olur. Bu durumda duadan çok sevgi göstermek maksadı taşır ki duadan oluşacak sonuçlar bundan oluşmaz. İkincisi de bizzat insanın kendi ömründen bir başkasına verilmesini isteyen bir dua yapmasıdır ki böyle bir dua doğru değildir. Sevilen kişiye uzun/bereketli ömür verilmesi için dua edilebilir. Doğru olan böylesidir. “Benden alsın” sözü bir nevi kendine beddua etmektir. İnsanın kendine beddua etmesi ise caiz değildir. Bu türdeki bir dua için istiğfar edilmelidir.

Nureddin Yıldız