Yazılı Fetva

Allah’ın, Peygamberlere Kimliğini Kanıtlamak İçin Baldırını Göstermesi

11077
25.10.2014

‘Allah ahirette Peygamberlere kimliğini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir.’ Müslim-İman 302; Buhari 97/24, 10/29; Hanbel 3/1. Hocam bu hadis ne demek istiyor, açıklayabilir misiniz?

Selamünaleyküm. Bu ifadenin aslı kitabımız Kur'an’da Kalem suresinin 42. ayetindedir. Mesele şöyledir:
Ayette geçen ifade ‘yevme yükşefu an sakın’ şeklindedir. Bu ifadenin yalın tercümesini ‘baldırın açılacağı gün’ şeklinde yapabiliriz.
‘Baldırın açılacağı gün’ ifadesi hakkında şu iki tespiti yapmamız mümkündür:
a-Bu ve benzeri ifadeler, tamamen Allah Teâlâ’nın ne kastettiğini bildiği, bizim olduğu gibi iman etmekten başka bir yorum yapma hakkımızın bulunmadığı ifadelerdir. Bu ve benzeri ifadelere daldıkça insanların sadece imanları zedelenir, fırkalar ürer, yorumlarla dinin aslından uzaklaşılır.
b-Arapça belağatı açısından bakıldığında ise âyet ve hadiste geçen bu ifadenin kinaye olarak anlamı: ‘işin kızıştığı zaman’ anlamına gelmektedir. Türkçede yaygın olarak kullanılan ‘ateş bacayı sardı’ deyimi bunun gibi bir anlamı çağrıştırmaktadır.

Nureddin Yıldız