Yazılı Fetva

Arkadaşlarımı küfür etmekten nasıl vazgeçirebilirim?

4926
20.10.2021

Hocam, çevremde çok söven arkadaşlarım var. Sövmeyi onlara anlatıp düzelmelerine yardımcı olmak istiyorum. Neleri öne çıkarmalıyım?

Sövme onur kırıcı, kaba ve seviyesiz bir üslupla insana hitap etmeye denir. Müslümanlığımız kabalığın her türlüsüne karşı bizi korumakta ve engellemektedir. Ağzımızdan çıkan normal sözlerden bile hesap vereceğimize göre bir insanın iffeti ile alakalı veya onu tahkir eden bir ifade ile onurunu kırmayı asla kabul edemeyiz. İffet, namus, ebeveyn veya başka bir şey üzerinden yapılan sövmeler/küfürler ağır bir günah olarak defterlerimize işlenmektedir. Bizzat Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem pek çok hadisinde ashabına, zamana, ölülere, Müslüman’a, ana babaya (direkt veya dolaylı), şeytana, horoza, rüzgâra, hastalığa vs. sövülmesini yasaklamaktadır. Burada sayılan nesnelere dikkat edildiğinde görülecektir ki değil insana şeytana bile sövülmesi yasaklanmaktadır. Çünkü Müslüman’ın gündeminde sövmek/küfretmek olamaz. Olursa bu onun vebali olarak yazılır.

Bir Müslüman olarak arkadaşlarımız arasında bu vasıftakilerin bulunması da bir arızadır, bunu da unutamayız.

Nureddin Yıldız