Yazılı Fetva

Ashab-ı Kiram akide ilmini biliyorlar mıydı?

1486
13.06.2020

Akide ilmi ne zamandan beri vardır? Ashabı kiram zamanında bu ilim biliniyor muydu?

AKİDE imana ait konuların öğrenildiği ilmin adıdır. Ashabı kiram zamanında bu ilim yoktu ama İMAN vardı. Akide kavramı da ilk nesillerde kullanılmamakta idi. Onlar genellikle iman sözcüğünü kullanıyorlardı. Kur'an ve sünnette de bu şekilde kullanılmışlığı yoktur. Zannedersem bir kavram olarak akide Abbasilerin son dönemlerinde kullanılmaya başlanmıştır.

Nureddin Yıldız