Yazılı Fetva

Ayakkabıyla namaz kılmanın hükmü nedir?

13913
16.02.2015

Ayakkabı ile namaz kılma hususunda vermiş olduğunuz iki fetvayı da okudum. Fakat ayakların yere temas etmesi hususunu anlayamadım, açıklayabilir misiniz?

Ayakkabı genelde kirlidir, kirli kabul edilir. Buradaki kirlilikle kastımız namaz kılmaya mani olma derecesinde yani necis olma derecesinde ele alındığında ayakkabının üzerinde yürünürken yere sürtmesi nedeni ile üzerindeki açık necasetin gideceği kabul edilir. Üzerinde necaset görülmediği bir durumda da namaza manilik yok demektir. Takdir edersiniz ki bu bilgi, ayakkabı çıkaramayacak bir sıkıntı sahibinin namazı terk etmemesi için açılmış bir kapı olarak durmaktadır. Normal durumlarda böyle bir şey namazın ağırlığı açısından uygun olmayacaktır.

Nureddin Yıldız