Yazılı Fetva

Bid’at ehliyle dostluk yapılabilir mi?

2915
14.05.2015

Bid’at ehliyle dostluk kurmamak gerektiği hususunda Peygamberimizin -aleyhissalatü vesselâm- hadisi şerifleri var. Peki, biz her çiçeği izleyen arı gibi olmalıysak, hadisi şerifleri de göz önünde bulundurarak nasıl davranmalıyız? Peygamberimiz hadislerinde ne tür bid’atten bahsediyor?

Bid'at, dine sonradan sokulan şey demektir. Bu da iki türlüdür. Birinci türü dine inanç açısından sokulmaya çalışılan bid'atlerdir. İkincisi de uygulamada yani ibadet türünde sokulan bid'atlerdir. Bid'at olduktan sonra hepsi terk edilmelidir ama özellikle inanç türündeki bid'atler çok tehlikelidir. O tür bid'at sahiplerine yaklaşılmaması gerekmektedir. Zira zihinlerde oluşabilecek bir çatlak imana sirayet edebilir. Bu açıdan bid'at sahibinin yaptığı bid'atten çok kafa yapısının etki etmesi önemli görülmelidir. Beraber olma, yakın olmayı bu açıdan anlarsanız hadisi şerifleri de daha rahat anlarsınız.

Nureddin Yıldız