Yazılı Fetva

Bid’at-i Hasene

5470
06.02.2014

Hocam, benim sorum bidati haseneyle ilgili olacak; Bazı bid'atlere mesela dil ile niyet, toplu tesbihat... bid'ati hasene diyorlar. Fakat hadiste Peygamber Efendimiz aleyhisselam: 'Her bid'at sapıklıktır' buyuruyor. Ben bunu bir türlü anlayamadım. Bidati hasene de olsa sapıklık mı oluyor hadise göre?  İmam Rabbani Mektubat'ında özellikle dil ile niyetin iyi olmadığını zamanla kişinin kalbini düzeltmeden sadece dil ile niyet ederek namaza duracağını ve namazın sahih olmayacağını söylemiş. Diğer bid'ati hasenelerde de bunun gibi sıkıntılar hâsıl olabilir mi?

Selamünaleyküm. Meseleyi şu noktadan ele alırsanız anlamanız kolay olur: Bid'at kelimesinin bir dil anlamı bir de kavram olarak kullanılan anlamı vardır. Kavram olarak kullanıldığında 'dine yapılan ilave' anlamına kullanılmaktadır. Dildeki anlamı ile kullanıldığında ise 'yeni bir şey, hoş durum' gibi anlamlara kullanılmaktadır. Mesela sizin zikrettiğiniz dille niyet örneğinde her iki anlam için de kullanıldığı söylenebilir. İmam Rabbani'nin zikrettiği konu ihmal edilebilecek nitelikte değildir. Buna göre dikkat ederek kullanılmasında yarar vardır.

Nureddin Yıldız