Yazılı Fetva

Bilgisayar ve telefon oyunlarına tavrımız nasıl olmalıdır?

1649
07.02.2021

Elektronik oyunlara nasıl bakmalıyız? Özellikle gençler ve çocukların bu oyunlardan kurtulmaları neredeyse mümkün olmuyor. Bu oyunlar kumar sayılır mı?

Yaşadığımız zamanın teknolojik gelişmeleri akıl uçuracak düzeye gelmiştir. Oyunlar da bu gelişmeden nasibini almış görünmektedir.
 
Klasik oyunlar olsun yeni nesil oyunlar olsun oyunları şu riskleri açısından ele almak gerekiyor:
 
- Kumar olmaları veya kumara alıştırmaları,
 
• İbadetleri ve insani bağlantıları ihmal nedeni olmaları,
 
• Kâfirlere ait değerleri içselleştirmeye neden olmaları,
 
• Mal ve zaman israfına neden olmaları.
 
Bu sorunlardan biri bulunduğunda bile bu oyunların dini hükmünün ne olacağını sormaya dahi gerek yoktur. Bu sorunlar yoksa oyun mübah olan işlerdendir. Her mübahın da sınırları vardır. Ekmek yemek de mübahtır ama sınırları ve ölçüleri kollandığında mübah olarak kalır, aşıldığında hükmü değişir. Özellikle de eğitim amaçlı oyunlar için bir gereklilikten de söz edilebilir. Bazı muasır âlimler, bu elektronik oyunların kontrol edilebilirliği olmayacağını, gençlerin akidesine olumsuz etki edeceğini görerek/zannederek esastan haram olması gerektiğini düşünmektedirler. Bu da incelenmeye değer bir görüştür.
 
Bu oyunlarda:
 
a. Akide açısından bir sakınca bulunmamalıdır.
 
b. İbadetleri engellememelidir.
 
c. Ahlâk kaymasına neden olmamalıdır.
 
d. Toplumda uzun vadede bile olsa kin ve nefret yerleştirmemelidir.
 
e. Mal ve zaman israfına neden olmamalıdır.
 
f. Asla kumar mantığı bulunmamalıdır.
 
Bu şartlarda bu oyunlar oynanabilir ama ne kadar kurallar korunabilir, çizgi aşılmaz olduğu önemli bir sorudur.

Nureddin Yıldız