Yazılı Fetva

Bir Kızın, Babasının İzni Olmadan Nikahlanması Doğru mu?

9342
25.10.2014

Reşit olan bir kızın, babasının ya da velisinin izni olmadan nikahlanması doğru mudur? Bir sohbetinizde bunun 'doğru olmadığını' söylediğinizi hatırlıyorum ama geçen gün bir kardeşimiz size özel olarak sormuş, siz de, 'nikahlanabileceğini, Hanefi mezhebinde bunun olduğunu' söylemişsiniz. Bu konuya açıklık getirebilir misiniz?

Bir kızın babasının ya da baba yerindeki velisinin onayı olmadan nikâhlanmasını men eden hadisler vardır. Bu hadisler de sahih hadislerdir. İmamlarımız bu hadislere bakarak BİR KIZIN NİKÂHINA BABASININ ONAY VERMESİNİN GEREKLİ OLDUĞUNA söz birliği ettiklerini görüyoruz. Sadece Ebu Hanife ve talebeleri, bu gerekliliği 'nikâh kabul olmayacak' düzeyde görmemişlerdir. Onlar da babası olmaz demiş olsa da baba onayı olmadan icra edilen nikâhın neticesinde zina oluşmayacağı içtihadında bulunmuşlardır. Yoksa hadisi yok kabul etme şeklinde bir içtihatları yoktur. Bu içtihada da keyfî bir tutum nedeniyle değil kadının kulluğu ile alakalı genel ilkelerden denebilecek bir dayanakla yola çıkmışlardır.
Netice olarak, mü'min bir babayı aşıp nikâh kıymanın caiz olmayacağını söyleriz. Zulmeden bir babanın kızı ise bu zulmü duygusallığın ötesinde belgeleyebilirse babasının onayı olmadan da nikâh yapabilir.

Nureddin Yıldız