Yazılı Fetva

Bir kız babasının izni ve bilgisi olmadan çalışabilir mi?

1120
06.10.2022

Hocam babamdan izinsiz ve gizlice tercüme yaparak para kazanmam caiz midir?

“Gizlice” sözcüğünün girdiği yer için iki tespit yapmamız gerekir:

 

a- Ahlâkî ve vicdanî boyutu olarak bu bir bereket dışı kalmaktır. Bir evin içinde “baba” gibi birine karşı bir kızın “gizlisi” ancak kadınlık/kişilik itibariyle mahrem addedilen noktalar olmalıdır. Bilhassa bizim örfümüzün bu husustaki hassasiyeti bunu gerektirir.

 

b- Yapılan işin caiz olup olmamasına gelince:

Baliğa ve reşide bir kız da, babası gibi hürdür; sadece evliliği konusunda babasının velayet imzası vardır. Onun dışında mal edinme, kullanma, tasarrufta bulunma konusunda serbesttir. Bu açıdan tercüme yapması, eğer o iş helal bir iş ise, anne ve babasına karşı sorumluluklarını aksatmasına neden olmuyorsa yapabilir.

Nureddin Yıldız