Yazılı Fetva

Borcun erken ödenmesi durumunda indirim yapılması caiz midir?

1373
06.11.2021

Büyük bir meblağ tutan borcum var. Ödeme zamanıma da bir sene var. Alacaklım bir yıl önceden ödersen yüzde onunu indiririm diyor. Yani yüz ödeyeceksem doksan ödeyeceğim, bu bir faiz işlemi olur mu?

Fıkıhtaki yoğun içtihada göre borcu erken ödeyip indirim yaptırmak caiz değildir. Hanefi ve Hanbeli mezhebi içindeki bazı fukahanın da bulunduğu bir grup âlim tarafından ise caiz görülmüştür. Bu ikinci görüşle amel edilmesinde bir sakınca yoktur inşaallah.

Nureddin Yıldız