Yazılı Fetva

Bulunan eşya ne yapılmalıdır?

3321
27.09.2018

Buluntu ne yapılır?

Değerli bir şey bulan onu ilan etmek zorundadır. İlan standardı nasıl ise öyle ilan eder. Bir yıl bekler. Bir yıl sonra sahibi çıkmazsa ve kendisi fakir ise onu alabilir. Fakir değilse bir fakire verir.
Bu dönemde en iyisi bulunan eşyayı resmi makamlara teslim etmektir.

Nureddin Yıldız