Yazılı Fetva

Büyük günahlardan işleyenlerin ahirette durumu

63929
02.08.2011

Değerli Hocam ben İstanbul'da mukimim ve yüksek tahsilli biri olarak İslami ilimlere ilgi duymaktayım ve belirli bir altyapım var ancak içinden hiç çıkamadığım kafamı kurcalayan iki mesele var:
1- En büyük günahlardan biri de malumunuz livata (lutilik) ve ters münasebet de her ne kadar kebairden sayılmasa da gene ayet ve hadislerde küçük livata olarak adlandırılmış olup şiddetle menedilmiş, lanetlenmiştir. (Oysa ki toplumumuzda batı kültürünün ve islam dışı yaşantının etkisiyle hayli artmıştır.) Ancak bir hadisi şerifte Allah bir erkek gene bir erkek veya kadınla arka yoldan münasebet kurarsa Allah ona kıyamette rahmet nazarıyla bakmaz buyurulmaktadır. Bu hadisi şu şekilde şerh edebilir miyiz; Eğer Allah hayatında bu fiili irtikap edip de tövbe edip terketmeyen biri kıyamette huzuruna çıktığında asla ona bu günahtan ötürü rahmet ve merhamet etmez. (Malumunuz Cenabı Allah kıyamette Hz.Peygamberin şefaatiyle bazı günahkar kullarına gene merhamet edecek); diğer affa uğramış günahlarla karşısına gelene azab etmeyecektir. Yani burada özetle Allahın rahmet nazarıyla bakmayacağı kul; hayatta iken tövbe ve istiğfar etmeyen; livata veya küçük livata günahıyla karşısına gelen kuldur değil mi? Yoksa affa uğramış diğer günahlar için aynı kuluna gene merhamet edecektir (Kısaca hadisin kapsadığı günah?) 2-Zina eden putperest gibidir; ayetinin kapsamı ile devamlı istimna edenler de (Ömer Nasuhi Bilmen Hoca'nın ilmihalinde) Allahın kıyamette rahmet nazarıyla bakmayacağı 7 zümreden biri midir?

Selamünaleyküm.
Kati bir kural olarak şunu bilelim:
Tevbe, samimi ise geride günah bırakmaz! İslam, geçmişi kapatır. Tevbe etmiş bir mü'min, günahı ne olursa olsun ahrete temiz gider. Zikrettiğiniz sorunların hepsi (birinci ve ikinci sorular) tevbe etmeden gidenler içindir. Tevbenin şartları yerini bulsun ve geciktirilmesin yeter ki.

Nureddin Yıldız