Yazılı Fetva

Çakıl taşlarıyla yapılan zikir ile ilgili hadisi nasıl anlamalıyız?

1045
17.08.2021

Çakıl taşlarıyla yapılan zikre Abdullah b. Mesud radiyallahuanhın malum tepkisini biliyoruz ve Allah Resulü de bizi bu konuda uyarıyor. (Müslim, Müsâfirîn, 275; İbn Mâce, Mukaddime, 12; Ahmed b. Hanbel, 1/380, 404) Bu konuyu tam açıklayabilir misiniz? Biz bu meseleyi tam olarak nasıl anlamalıyız? Bu konuyu çarpıtanlar çok olduğu için doğruyu bilmek zorlaşıyor.

Asıl olan zikirdir. Zikrin şu veya bu aletle yapılması ise hiç denecek kadar önemsizdir. Eğer alet zikir gibi değerli oluyorsa ve zikrin ağırlığını kaybettiriyorsa o aleti yok kabul etmeliyiz. Mesele budur.

Nureddin Yıldız

FETVA ETİKETLERİ


hadis peygamber Zikir