Yazılı Fetva

Râd/Gök Gürültüsüyle İlgili Hadisi Nasıl Anlayacağız?

8583
20.11.2013

Hocam benim şu hadisler hakkında aklımda soru işaretleri var; 1.İbn Abbas’tan gelen bir rivayete göre, Yahudilerin sorusu üzerine Hz.Peygamber (a.s.m) şöyle buyurdu: “Râd (gök gürültüsü),  buluta müvekkel, meleklerden bir melektir (yani mevcut fiziksel gök gürültüsünün işlemesini, bulutla olan ilişkisinin tanzimini üstlenmiş meleklerden -müvekkel-bir melektir. İsmini ondan alarak R’ad/gök gürültüsü olarak anılıyor). Beraberinde/Elinde ateşten kırbaçlar vardır ki, onlarla bulutları -Allah’ın dilediği yere- yürütür. Duyduğumuz ses (gök gürültüsü) ise, adı geçen meleğin bulutları emredilen yerlere yürütürken onları sıkıştırmasından (süratle sevk etmesinden) ileri gelmektedir.” (Müsned, 5/385-Şamile-; Tirmizî, Tefsiru Sureti’r-Rad -hadis hasen, gariptir-). Hocam bu hadisi nasıl anlamamız gerekir? Burada peygamberimizin acaba teşbih mi yaptı diyorum fakat peygamberimiz şaka yaparken bile gerçekleri söyleyen bir insan ve teşbih yaparken bu şunun gibidir gibi bir şeyle başlaması gerek gibi diyorum kendi kendime. Peygamberimiz teşbihi nasıl kullanırdı? Şu an bilimsel olarak nasıl gerçekleştirildiği arasında bağlantı kurmaya çalıştım ama bilgi birikimim yeterli değil sanırım.

Bir âyet veya hadisteki bilgiyi, elimizdeki teknoloji verileri ile karşılaştırmak doğru değildir. Elimizdeki bilgilerin hadisleri, hadislerin bilgilerimize uyması gerekmiyor. Eğer hadisler sahih ve sarih ise olduğu gibi iman eder onu hiçbir şeyle karşılaştırmayız. Sahih veya sarih değilse o takdirde yorum yapabiliriz. Bu hadisi günlük bilgilerimizin ışığında hiçbir şekilde yorumlayamazsınız, yorumladıkça aklınız size yeni formüller üretir, sonunda bunalırsınız. Akidemizle, ibadetimizle direk alakası olmayan bir mesele olarak bunu geçebilirsiniz.

Nureddin Yıldız