Yazılı Fetva

Cemaat/vakıf/dernekte bulunmanın sınırı nedir?

5912
20.08.2015

Bir cemaate bağlı olarak Müslümanlarla birlikte olmanın sınırı nedir? Haftada kaç gün gitmeliyiz?

Bu zamanda Müslüman'ın en önemli görevlerinden biri DENGEli bir hayat yaşaması olmalıdır. Müslüman, dünyayı kâfire bırakan insan değildir. Dünyadan da nasibini unutmadan yaşamak gerekmektedir. Ziraatten siyasete kadar her alanda Müslüman'ın görevi vardır. Bir tarikat etrafında veya bir vakıf ya da bir grup etrafında birlikte olmak yeni adıyla sosyalleşmek bizim ifademizle cemaatleşmek Müslüman olmanın gereğidir. İbadet bir görevdir, aileyi geçindirmek bir görevdir. Bütün bu görevler arasında birini diğerine ezdirmek caiz değildir. Dengede olmak gerekir. Her gün bir cemaat içinde bulunulabilir, haftada bir de bulunulabilir. Ölçüyü şöyle belirleyeceğiz:
Bizim orada bulunma ihtiyacımızla, ailemizde bize olan ihtiyaç arasında birbirini ezmeyecek bir denklem kurarız. Hem cemaate devam ederiz hem de ailemizdeki görevlerimizi sürdürürüz. Allah yardımcımız olsun.

Nureddin Yıldız